Sématerápia

Sématerápia: A maladaptív sémák leküzdésének útja

Sokunknak vannak olyan mélyen gyökerező, korai maladaptív sémái, amelyek gyermekkorunkban alakultak ki. Ezek a sémák, mint például a függőség, elhagyatottság vagy az érzelmi depriváció, meghatározhatják felnőttkori viselkedésünket, kapcsolatainkat. A sématerápia egy hatékony pszichoterápiás módszer ezen maladaptív sémák feltárására és átdolgozására.

Mi az a sématerápia?

Jeffrey Young dolgozta ki az 1990-es években. Integratív megközelítést képvisel, mely magába foglalja a viselkedésterápiás és pszichodinamikus elemeket.

A ST lényege, hogy feltárja a korai maladaptív sémákat, amelyek gyerekkorunkban alakultak ki, amikor alapvető érzelmi szükségleteink nem teljesültek. Ezek a sémák befolyásolják, hogyan értelmezzük a jelen helyzeteket és reagálunk rájuk.

Hogyan működik a sématerápia?

Egy sématerápiás folyamat több lépcsőből áll:

 • A terapeuta felméri a páciens sémáit, maladaptív mintázatait.
 • Feltárják, mely korai élmények, szükségletek vezettek e sémák kialakulásához.
 • Kognitív, érzelmi és viselkedéses technikákat alkalmaznak a maladaptív sémák átdolgozására.
 • A terápia során a páciens megtanulja kielégíteni saját, korábban nem teljesült szükségleteit.
 • Új, adaptívabb sémákat és megküzdési módokat sajátít el.

A sématerapeuta empatikusan és elfogadóan segít feltárni és feldolgozni a mélyen gyökerező séma-mintázatokat. A terápia célja, hogy a páciens megtalálja a módját alapvető érzelmi szükségletei egészséges kielégítésének.

Sémák és módok

A sématerápia a sémák és módok fogalmán alapul, amelyek mélyen rögzült, tudattalan hiedelmek és gondolatminták, amelyek viselkedésünket és érzelmeinket irányítják1. A sémák gyermekkorban alakulnak ki kielégítetlen érzelmi szükségletek vagy traumatikus élmények következtében, és felnőttként is befolyásolhatják az életünket1. A sématerápia célja, hogy segítsen az egyéneknek azonosítani és megváltoztatni káros sémáikat1.

Maladaptív sémák:

 1. Elhagyatottság séma: azzal az érzéssel jár, hogy másokhoz fűződő kapcsolatai instabilak, bizonytalanok, nem tartósak
 2. Bizalmatlanság séma: az a meggyőződés, hogy mások kihasználják, a saját önző igényeik szerint fogják használni Önt
 3. Érzelmi Depriváció: az hiedelem, hogy érzelmileg nem tud igazán kapcsolódni senkihez
 4. Csökkentértékűség séma: az az érzés, hogy valami baj van velünk, rosszak, kisebbrendűek, csúnyák, buták vagy értéktelenek vagyunk
 5. Társas izoláció séma: a másság érzése, hogy nem illünk a családba vagy a családon kívüli nagyobb világba, nem tartozunk sehova
 6. Dependencia séma: Az a hiedelem, hogy valaki képtelen kompetensen ellátni a mindennapi kötelezettségeit mások jelentős segítsége nélkül
 7. Veszélyeztetettség séma: Túlzott félelem attól, hogy a küszöbön álló katasztrófa bármelyik pillanatban bekövetkezhet
 8. Összeolvadtság séma: Túlzott érzelmi bevonódás és közelség egy vagy több jelentős személlyel (gyakran szülőkkel)
 9. Kudarcra ítéltség: Az a hiedelem, hogy valaki kudarcot vallott, elkerülhetetlenül kudarcot fog vallani, vagy alapvetően csökkent képességű a társaihoz képest
 10. Feljogosítottság: Az a hiedelem, hogy a többiekhez képest felsőbbrendű; különleges, külön jogokkal van felruházva
 11. Elégtelen önkontroll: Rendkívül nehezen,vagy egyáltalán nem hajlandó arra, hogy a személyes céljai eléréséhez szükséges önkontrollt és frusztrációs toleranciát gyakorolja
 12. Behódolás: A kontroll fokozott mértékű átadása másoknak, mivel elnyomva érzi magát , többnyire azért, hogy a haragot, bosszút vagy az elhagyatást elkerülje
 13. Önfeláldozás: Túlzott hangsúly azon, hogy megfeleljen mások igényeinek, saját elégedettségének a rovására
 14. Elismerés-hajszolás: Túlzott hangsúlyt fektet arra, hogy elnyerje mások jóváhagyását, elismerését vagy figyelmét
 15. Negativizmus/pesszimizmus: Átható, az egész életen átívelő fókuszálás az élet negatív aspektusaira (fájdalom, halál, veszteség, csalódottság, konfliktus, bűntudat)

Sémamódok

A sématerápiában a sémamódok a sémák által irányított viselkedési minták, melyek hatással vannak a személy kommunikációjára és kapcsolataira1. A sémamódok lehetnek adaptív vagy maladaptív, attól függően, hogy segítik-e vagy akadályozzák a személy életében a boldogulást1. A sématerápiában 21 mód van1:

 1. Sebezhető Gyermek (Elhagyott, Bántalmazott, Megalázott Gyermek Mód
 2. Dühös Gyermek Mód
 3. Impulzív, Fegyelmezetlen Gyermek Mód
 4. Magányos Gyermek Mód
 5. Elidegenedett / Közönyös/Eltávolodott Védelmező Mód
 6. Elidegenedett Önmegnyugtató/Ön-Stimuláló Mód
 7. Önalávető / Behódoló/ Önfeladó Együttműködő Mód
 8. Dühös Védelmező Mód
 9. Panaszkodó Védelmező Mód
 10. Büntető, Kritikus Szülő Mód
 11. Túlkövetelő Szülő Mód
 12. Önfelnagyító Mód
 13. Zsarnokoskodó és Támadó Mód
 14. Szélhámos és Manipulatív Mód
 15. Ragadozó Mód
 16. Túlkontrolláló Mód
 17. Perfekcionista túlkontrolláló Mód
 18. Elkerülő védelmező Mód
 19. Dühös támadó Mód
 20. Boldog Gyermek Mód
 21. Egészséges Felnőtt

Kiknek ajánlott a sématerápia?

A sématerápia azok számára lehet hatékony, akiknek a következő pszichés problémáik vannak:

Ha úgy érzed, mélyen gyökerező, maladaptív mintázataid vannak, melyek akadályoznak a boldogulásban, érdemes lehet kipróbálni a sématerápiát. Ezzel a módszerrel feltárhatod és átdolgozhatod ezeket a korai sémákat, elindulva egy egészségesebb élet irányába. Keresd fel egy sématerapeutát, aki segíthet ezen az úton.

Sématerápia PTSD esetén

A Cockram, Drummond & Lee (2010) által végzett vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy lehet e használni a csoportos ST-t csökkenti-e a PTSD tüneteit háborús veteránoknál egy összehasonlító CBT csoporthoz képest, amelyet korábban a klinikán működtettek. A fő különbség az ST-csoport és a CBT-csoport között a hat kognitív átstrukturálási ülés tartalma volt. Az ST-csoportban ez a hat ülés kizárólag a sémamunkára összpontosított, és traumaképeket is tartalmazott, amelyek lehetővé tették a gyermekkori élmények feldolgozását. Arra is utaltak, hogy a korai élmények hogyan tehettek egyeseket a PTSD-re érzékenyebbé, ami a CBT-csoportban hiányzott. Összességében a ST csoport szignifikánsan jobb eredményeket ért el a PTSD tüneteinek és a szorongás csökkentésében, mint a CBT csoport. Az ST és a CBT csoport között nem volt szignifikáns különbség a depressziós tünetek tekintetében.

Érzelmi gátoltságban nagyon hatékony a sématerápia

A “Schema Therapy with Emotionally Inhibited and Fearful Patients” című tanulmányban Eva Fassbinder és Arnoud Arntz a sématerápia alkalmazását vizsgálják érzelmileg gátló és félelmetes betegeknél1. A tanulmány szerint az érzelmi gátlás és elkerülés gyakori problémák a pszichoterápiában, és gyakran blokkolják a terápiás folyamatot1. A szerzők szerint a sématerápia kifejezetten az ilyen merev és nehezen áttörhető viselkedési mintázatokkal rendelkező betegek számára lett kialakítva, és sikeres kezelést biztosít a C-kategóriás személyiségzavarokkal rendelkező betegek számára, akik nagymértékben mutatnak gátló és félelmetes viselkedést1. A sématerápia egy sor technikát kínál az érzelmi gátlás és elkerülés kezelésére1.

A sémamód modell segít a pácienseknek megérteni problémáik eredetét és fennállását, és a terapeuták közvetlenül alkalmazhatják az egyes módozatokra vonatkozó specifikus technikákat. A terapeuta gondoskodó, meleg, szülő-szerű kapcsolatot hoz létre („korlátozott reparenting”), és ezáltal segít a páciensnek, hogy biztonságosabban érezze magát az érzelmekkel és más emberekkel szemben. Ezzel párhuzamosan a terapeuta empatikusan szembesíti a pácienst viselkedésének problémás következményeivel, és szorgalmazza a változást. Ezenkívül gyakran alkalmaznak tapasztalati technikákat, hogy segítsék a pácienst az érzelmek és szükségletek biztonságos megélésében és szabályozásában. Ezáltal a páciens elveszíti az érzelmektől való félelmét, az érzelmek jelentése megváltozik, és így a páciens csökkentheti a diszfunkcionális megküzdési mechanizmusok használatát. 

Címszavak:


sématerápia
kognitív
pszichoterápiás
pszichológiai rendelő
sématerápia
sématerápia
pszichoterápiás
sémák
kognitív
szükségletek
alapvető érzelmi
érzelmi szükségletek
sémamódok

sématerápia
sémák
maladaptív sémák
működik a sématerápia
kognitív
séma
terápiás
szükségletek
korai maladaptív sémák
sématerápiás
sématerapeuta
kognitív viselkedésterápia
módok
viselkedésterápia
alapvető szükségletek
sématerápia
sémák
kognitív
séma
maladaptív sémák
terápiás
megküzdési
szükségletek
korai maladaptív sémák
alapvető érzelmi
pszichoterápiás
páciens
jeffrey
terapeuta
sématerápiás
sématerapeuta
integratív
sémát
schema
maladaptív megküzdési
kötődés
technikákat
sémákat
szükségleteit
klinikai
viselkedéses
gyermekkorban
személyiségzavarok
schema therapy
kliens
biztonságos kötődés
stílusok
kötődési
adhd
cptsd
kognitív viselkedésterápia
módok
érzelmi szükségletek
csoportos
viselkedésterápia
öt alapvető érzelmi
sémája
kognitív terápiás
alapvető szükségletek
pszichológiai rendelő
sémamódok
viselkedési
sématerápiát
egészséges felnőtt
helyzeteket
érzelmi szükségleteit
szükségletei
jeffrey young
tünetek
kognitív terápia
kognitív viselkedésterápiás
gestalt
kapcsolatra
érzelmekből
érzelmi szükségletei
isst
kielégíteni
bizonyítékokon alapuló
működik a sématerápia
adaptív
pszichoterápiás módszer
terápiák
sématerápiás központ
hagyományos kognitív
kognitív viselkedésterápiát
eredetének
maladaptív sémák jelenlétével magyarázza
séma elkerülés
sématerapeuták
aktiválódása során
megküzdési mód
sématerápia segít
egyesíti a kognitív viselkedésterápia
sématerápia során
alapvető érzelmi szükségletei
sémák gyógyulása
terapeuta és a páciens
young és munkatársai
young által kidolgozott
terápiás folyamat
strukturált
serdülőkori
kapcsolatra és a maladaptív megküzdési
emlékekből
egyénre magára és másokkal
magára és másokkal való kapcsolataira
másokkal való kapcsolataira vonatkoznak
veleszületett temperamentuma és a környezete
temperamentuma és a környezete közti
érzelmi vagy viselkedéses
kielégítetlen érzelmi szükségletek
séma aktiválódása során
korai maladaptív sémát azonosítottak
túl közel kerül hozzá
alapvető érzelmi szükségleteit